Succesafhankelijke beloningsafspraken.

Succesafhankelijke beloningsafspraken.

Wij vinden dat de uitgaven aan marketing en reclame- en promotiemiddelen beschouwd moeten worden als een investering en dat die investering dus rendement moet opleveren. Hoe moeilijk het ook is om aan te tonen dat uitgaven aan marketing en reclame- en promotiemiddelen rendement opleveren, het ontslaat ons niet van de verplichting om ons best te doen om het rendement aan te tonen.

Wij vinden ook dat u van een specialist mag verwachten dat hij op voorhand kan aangeven welke marketingactiviteiten tot wat voor een rendement leiden en wat die investeringen precies zijn en kosten. Daarom werkt Semster ook met het fenomeen ‘succesafhankelijk tarief’.

Hoe werkt het?

Nadat wij een korte, maar grondige analyse van uw situatie hebben gemaakt kunnen wij aangeven hoe kansrijk u in de markt bent. Als wij geloven dat u kansrijk bent dan is het mogelijk dat wij tegen een gereduceerd tarief werken met daaraan gekoppeld een bonus op basis van de door ons geïnvesteerde korting op ons uurtarief. Natuurlijk op basis van duidelijke succesindicatoren!

Stappenplan

  • U boekt een marketing strategie sessie (duur maximaal drie uur)
  • Wij sturen u een document met vragen die u voor uzelf goed moet beantwoorden. Ter voorbereiding op de sessie kunt u dat document met antwoorden terugsturen, maar het is niet noodzakelijk. De ervaring leert dat veel ondernemers een broertje dood hebben aan schrijven en liever praten.
  • Eventueel e-mailt u dat formulier voorafgaand aan de sessie naar groei@semster.nl
  • Aan de hand van die sessie doen wij u eventueel een voorstel voor plan met een succesafhankelijk tarief . Dat hangt af van of wij ook de kansen in de markt zien en of wij geloven dat u de ondernemer bent die die kansen gaat pakken.

Voorwaarden

  • Op basis van uw huidige cijfers doen we u een voorstel
  • We hanteren duidelijke, vooraf overeengekomen succes-indicatoren
  • U neemt deel aan ons marketingplan cyclus (werken vanuit een marketingplan, een halfjaarlijks marketingplan meeting en maandelijks overleg  en uzelf laten aanspreken op uw acties.)
  • De contracten zijn doorgaans langlopend (minimaal 2 jaar), maar na 6 maanden is er een tussentijdse evaluatie waarbij het contract eventueel ontbonden kan worden
  • U besteedt een minimum bedrag per maand bij ons
  • Er is openheid over alle benodigde cijfers en financiën

Daarom Semster

Referenties

De overstap naar Semster heeft ons zakelijk succesvoller gemaakt, maar het succes heeft wel een prijs; we werken harder dan ooit! Hopelijk komt er een fase waarin we het weer wat rustiger krijgen. Dat is meestal pas aan het einde van het seizoen.

Peter beheert sinds enige tijd onze internet marketing. Al sinds het begin is er een goede en prettige samenwerking. Peter is kundig en legt alle mogelijkheden duidelijk uit. Aanrader voor iedereen die zijn bedrijf met een goede marketing een nieuwe stap wil laten maken!

Cases

Bekijk alle cases